Nyt fra Hellebæk Kirke

Pinsegudstjeneste i det fri ...

10. Maj 2016

pinsedue        Skorpeskolen

Mandag d. 16. maj – kl. 11.00

Under åben himmel og i Guds grønne natur, inviterer Tikøb, Gurre, Hornbæk og Hellebæk kirker til fælles pinsegudstjeneste, 2. pinsedag.

Vi mødes på plænen ved Hellebækgård / Skorpeskolen kl. 11.00.  Kor og præster fra alle fire kirker deltager.

I tilfælde at regn og kulde, flyttes gudstjenesten til Hellebæk kirke.

 

Konfirmationer 2017

4. Maj 2016

Indskrivning til Konfirmation 2016/17

I forbindelse med konfirmation 2016/17 er kirkens hjemmeside nu opdateret med oplysninger og datoer for de kommende konfirmationer for de enkelte skoler og klasser. Læs mere på denne side.

Indskrivningsblanketten kan hentes her (PDF).

Konfirmationsfolderen kan hentes her (PDF).

Indskrivningsblanketten vil kunne findes på kirkens hjemmeside. Blanketten afleveres på kordegnekontoret, eller fremsendes via mail på mw@km.dk, inden mandag, d. 9. maj 2016.

Knælende bliver alting større

4. Maj 2016

HelleSøtrup

Onsdag d. 4. maj – kl. 19.30 – Hellebæk Sognehus

Helle Søtrup gæstede Hellebæk og fortalte levende om sin måde at skrive på. Hun læste op af de tre digtsamlinger, hun til nu har skrevet og fortalte om behovet for at udtrykke noget, som en længsel.

Nyhedsarkiv

Kirkeblad